Pilsēta ir viena no kompleksākajām dzīves formām. Mūsdienās arvien vairāk antropoloģisko pētījumu notiek pilsētās, tomēr katra pilsēta ir citāda. Kursā studenti iepazīstas ar dažāda tipa pilsētām, to iedzīvotājiem un antropoloģisko pētniecību pilsētās kā arī mēģina izzināt pilsētu nākotni.

?>