Reliģijas antropoloģija īstenībā nav tikai par reliģiju. Ciešāk ieskatoties, ir grūti novilkt robežu starp to, kas ir un kas nav reliģija. Mēģinot atrast universālu reliģijas definīciju, nākas secināt, ka tas ir neiespējami. Šajā kursā tāpēc studenti iepazīstas ar dažādiem veidiem, kā cilvēki izprot apkārtējo pasauli un mēģina to ietekmēt. Kursā studenti mācās un diskutē par rituāliem, praksēm, ticējumiem, uzskatiem un pārliecībām, tādā veidā arī paši izaicinot tos uzskatus, kas mūsu sabiedrībā tiek uzskatīti par pašsaprotamiem.

?>