Pavasara semestrī studenti apgūst kādu no šiem reģioniem: Dienvidāzija, Dienvideiropa, Karību jūras reģions, Amazone, Sibīrija vai Okeānija. Pirmā un otrā kursa studenti var izvēlēties vienu no diviem paralēli lasītiem kursiem. Studenti no pirmā un otrā kursa apmeklē nodarbības kopā. Reģionālo studiju kursus vienmēr vada docētāji (bieži vien - viespasniedzēji), kuri paši ir veikuši pētījumus attiecīgajos reģionos. Šo kursu uzdevums ir dot studentiem ieskatu galvenajās tēmās, kas nodarbina antropologus, kas pēta attiecīgās sabiedrības, kā arī iepazīties ar svarīgākajiem antropoloģiskajiem pētījumiem, kas šeit veikti.

?>