Šajā studenti kopā ar docētāju diskutē par to, kā cilvēki dažādās sabiedrībās rada, patērē un maina dažādas vērtības (un kā vispār nosaka, kas ir vērtīgs), kā arī pēta, kā tas saistīts ar varu un tās sadalījumu sabiedrībā.

?>