Maģistra darbs ir vienīgais uzdevums pēdējā semestrī. Garajā vasaras brīvlaikā, kas ir pirms 4. semestra, studenti parasti veic savu lauka darbu. Semestra laiks tiek veltīts, lai analizētu iegūtos datus un rakstītu pašu maģistra darbu. Maģistra darbā students praktiski pielieto zināšanas un iemaņas, kuras ir iegūtas līdz šim, tomēr arī šī darba izstrāde ir mācību turpinājums, kurā studenti atklāj arvien jaunus zināšanu horizontus.

?>