Šajā semināra tipa kursā studenti gatavojas sava maģistra darba izstrādei. Kursa noslēgumā tiek izstrādāts maģistra darba pētījuma pieteikums.

?>