Praktiski orientēts kurss, kura uzdevums ir sagatavot studentus pielietot antropoloģijas zināšanas praktisku problēmu risināšanai un lietišķajiem pētījumiem.

?>