Kristīne Rolle

Kristīne Rolle ir RSU Sociālās antropoloģijas maģistrantūras programmas absolvente, kura šobrīd studē RSU doktorantūrā. Maģistra darba ietvaros veikusi lauka darbu Latvijas-Krievijas pierobežā par pierobežas iedzīvotāju īstenotajām neformālajām ekonomiskajām aktivitātēm (2014.-2015.), neformālo aktivitāšu nozīmi un lomu turpina pētīt arī doktorantūras ietvaros. Padziļināti pētījusi arī tēvu lomu ģimenēs Latvijā (2016.,2017.), kā arī citus jautājumus saistībā ar izglītību, uzņēmējdarbību un vides jautājumiem Latvijā.

?>