Šis kurss iepazīstina ar teorijām, kuras antropologi izmantojuši un attīstījuši apmēram līdz 2. Pasaules karam. Kursu beidzot, studenti pārzina un spēj kritiski izvērtēt tādus virzienus kā evolucionisms, funkcionālisms, strukturālfunkcionālisms, sabiedrības un personības skola un vairāki citi.

?>