Fiziskās jeb bioloģiskās antropoloģijas kurss iepazīstina studentus ar pavisam cita veida antropoloģiju. Ja visi līdzšinējie kursi ir bijuši veiltīti cilvēku sociālās dzīves izpētei, galvenokārt izmantojot kvalitatīvās izpētes metodes, šis kurss liek paraudzīties ne tikai uz cilvēku kā bioloģisku būtni, bet arī sniedz ieskatu kvantitatīvo metožu izmantošanā. Tādējādi tas labi iekļaujas 3. semestrī, kur uzsvars tiek likts uz metodēm.

?>