Šis kurss papildina "Antropoloģijas izpētes metodes", pievēršot lielāku uzmanību tieši praktiskai metožu pielietošanai etnogrāfiskajā darbā. 

?>