Dzimte ir ikviena cilvēka būtības fundamentāla sastāvdaļa. Tomēr ne visās sabiedrībās un visos laikos dzimtes ir tikušas konstruētas vienādi. Šajā kursā studenti arī diskutē par to, kā savstarpēji ir saistīts bioloģiskais ķermenis ar sociāli pieņemto uzvedību un iemācīto pasaules uzskatu, seksualitāti, varu, prestižu un indivīdu vietu sabiedrībā.

?>