Diāna Dubrovska

Diāna Dubrovska ir RSU doktorantūras studente un jau vairākus gadus strādā kā docētāja RSU antropoloģijas maģistrantūras programmā. Antropoloģiju apguvusi vairākās Nīderlandes universitātēs (Vrije University Amsterdam, CEDLA, University of Amsterdam). Veikusi lauka darbu Brazīlijā. Kopā ar kolēģiem no RSU piedalās Apvārsnis 2020 projektā "Inform", veicot pētījumu Melnkalnē. Pētnieciskās intereses saistītas ar dzimtes, dzimuma, ģimenes pētniecību. 

?>