Ieva Puzo 27 Dec
2017

Apvārsnis 2020 projekts "INFORM"

Rīgas Stradiņa universitātes Sociālās antropoloģijas programmas mācībspēki piedalās plašā “Apvārsnis 2020” (Horizon2020) finansētā projektā “INFORM: Closing the gap between formal and informal institutions in the Balkans. Projekta ietvaros pētnieku komandas no deviņām valstīm veic multidisciplināru sociālo zinātņu pētījumu par formālām un neformālām institūcijām Balkānu reģionā. Pētījums tika uzsākts 2016. gada martā un ilgs līdz 2019. gada sākumam.

“INFORM” pētnieki izzina formālo un neformālo institūciju saskarsmi Rietumbalkānu valstīs, analizējot procesus dažādās sfērās – politiskajā dzīvē, ekonomikā, kā arī ikdienas norisēs. Formālo un neformālo institūciju un prakšu analīze izpēte ir svarīga, lai noskaidrotu, kā to klātbūtne ietekmē Eiropas Savienības regulu ieviešanu reģionā. Tādējādi projekta mērķis ir gan radīt inovatīvas zināšanas par formālo un neformālo institūciju mijiedarbību, gan arī piedāvāt rekomendācijas Eiropas Savienības rīcībpolitikai.

“INFORM” projekta ietvaros Rīgas Stradiņa universitātes komanda veic etnogrāfiskus pētījumus Melnkalnē, kā arī atbild par projekta komunikācijas aktivitātēm. Projektā iesaistījušies pieci Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvji: docents un komandas vadītājs Dr. Klāvs Sedlenieks, pētniece Dr. Ieva Puzo, pētniece un doktorantūras studente Diāna Dubrovska, doktorantūras studente Kristīne Rolle, kā arī docētāja Vita Savicka.

Klāvs Sedlenieks veic pētījumu par ekonomiskajām praksēm nelielā Melnkalnes ciematā Ņegušos (Njeguši), kas slavens ar savām šķiņķa (pršut) kūpinātavām. Ieva Puzo pēta formālo un neformālo saišu nozīmi Melnkalnes jauniešu akadēmiskās mobilitātes praksēs un centienos. Savukārt Diāna Dubrovska, sava disertācijas pētījuma ietvaros atrodoties nelielā Melnkalnes pilsētā, izzina ģimenes plānošanas prakses. Pētnieku pirmais darba dokuments pieejams projekta mājas lapā. Vita Savicka pārrauga projekta komunikācijas aktivitātes, un Kristīne Rolle - pētnieku administratīvos uzdevumus.

Attēlā: Strādnieki Ņegušos (Melnkalne), sālot gaļu, 2017. Autors: Klāvs Sedlenieks


Dalies


Citi autora raksti


Autors


Ieva Puzo pievienojās RSU antropologu pulkam 2016.gada rudenī. Ar Fulbraita stipendijas atbalstu  Kalifornijas Universitātē Bērklijā apguvusi Āzijas studijas. 2017.gadā ieguvusi doktora grādu kultūras antropoloģijā Pitsburgas Universitātē, aizstāvot disertāciju par zinātnes, transnacionālās mobilitātes un globālo darba sistēmu saskarsmi Japānā strādājošo ārvalstu pētnieku vidū. Kā pētniece "INFORM" projektā šobrīd pēta Melnkalnes studentu akadēmiskās mobilitātes prakses. Pētnieciskās intereses saistās ar zinātnes un tehnoloģiju studijām, darba antropoloģiju un migrācijas studijām. Šobrīd veic arī Latvijas Antropologu biedrības valdes priekšsēdētājas pienākumus.
?>