Kā tieši antropologi iegūst izpratni par pētāmajām sabiedrībām? Šajā kursā studenti pievēršas dažādām antropoloģijā izmantotajām metodēm, galveno uzmanību pievēršot līdzdalīgajam novērojumam, bet arī uzzinot par citām kvalitatīvajām metodēm un analīzes paņēmieniem.

?>